Zpět nahoru
Náhrada nákladů řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví ve světle recentní judikatury Ústavního soudu

JUDr. Jan Ožana
Mgr. Jan Forejt

Podle autorů článku publikovaného v EPRAVO.CZ MAGAZINE č. 2/2021, Jana Ožany a Jana Forejta, by s ohledem na aktuální rozhodovací praxi Ústavního soudu v oblasti náhrady nákladů řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví mělo dojít k zásadním změnám.