Zpět nahoru
Zamyšlení nad některými ustanoveními zákona o evidenci skutečných majitelů

Mgr. Tomáš Zwinger
Mgr, Karolína Rossler

Dne 1. 6. 2021 nabyl účinnosti zákon o evidenci skutečných majitelů, V porovnání s předchozí právní úpravou je nová právní úprava obsáhlejší, což sebou přináší také určitá úskalí. Některá z nich v článku na epravo.cz uvádějí Mgr. Tomáš Zwinger a Mgr. Karolína Rossler.


číst článek