Zpět nahoru
Přenášení důkazního břemene v daňovém řízení ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu

Mgr. Lenka Droscová
Mgr. Michal Gola, LL.M.

Tématu rozložení důkazního břemene mezi daňový subjekt a správce daně se ve svém dalším (návazném) článku pro epravo.cz věnují Mgr. Michal Gola a Mgr. Lenka Droscová.


číst článek