Zpět nahoru
Gender Pay Gap: EU schválila směrnici řešící spravedlivější odměňování a omezení mzdové nerovnosti mezi ženami a muži

Mgr. Václav Bělohoubek

V roce 2021 byl v ČR rozdíl v odměňování žen a mužů 15 %. Směrnice, která vstoupila v účinnost začátkem června by měla docílit vyšší transparentnosti a omezení rozdílů v odměňování žen a mužů. Více informací naleznete v článku, který publikoval Václav Bělohoubek na epravo.cz

číst článek