Zpět nahoru
Čerpání bankovní záruky insolventním dlužníkem – lze se tomu (u)bránit, anebo se jedná o vyhozené peníze?

JUDr. Jan Ožana
Mgr. Ruslan Hloviak

Na reálnému případu z praxe autoři článku pro epravo.cz Jan Ožana a Ruslan Hlovjak vysvětlují, jaké možnosti postupu má zhotovitel v rámci současné právní úpravy a zda jeho obrana může být vůbec účinná.

číst článek