Zpět nahoru
Započtení v insolvenčním řízení

Mgr. Pavel Mlíkovský

Mgr. Martin Winter

Mgr. Pavel Mlíkovský a Mgr. Martin Winter v článku pro epravo.cz Magazine 4/2015 stručně představují obecná pravidla započtení v insolvenčním řízení a upozorňují na specifika započtení, pokud je proti dlužníkovi vedeno insolvenční řízení.