Zpět nahoru
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - nový judikát Nejvyššího soudu a chystaná novela zákoníku práce

Mgr. Lenka Droscová

Mgr. Tereza Čopáková

Nejvyšší soud ČR řešil v nedávné době ve své rozhodovací praxi otázku, zda dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v případě, kdy zaměstnanci pokračují v činnosti svého dosavadního zaměstnavatele.  Podmínky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů vymezuje i návrh chystané novely zákoníku práce, která byla na konci srpna schválena vládou ČR.

číst článek