Zpět nahoru
Nový zákon o přestupcích – zavedení institutů trestního práva, nová úprava promlčení či možnost rozšíření compliance programů

Mgr. Pavel Mlíkovský

Mgr. Tereza Čopáková

Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich („ZOP“), kterým došlo k významnému posunu oproti dosavadní úpravě přestupků a správních deliktů. V článku pro epravo.cz Mgr. Pavel Mlíkovský a Mgr. Tereza Čopáková upozorňují na nejdůležitější změny, které ZOP přinesl.


číst článek