Zpět nahoru
Nové podmínky Evropské unie v oblasti nakládání s odpady

Mgr. Pavel Mlíkovský

Mgr. Jan Lexa

Evropská unie se pouští do přísnějšího boje s odpady. Proto byla přijata řada právních předpisů, které se týkají právního rámce pro nakládání s odpady a obaly, a dne 14. června 2018 byl v Úředním věstníku EU publikován tzv. „Balíček k oběhovému hospodářství“. 


Více v článku na epravo.cz zde