Zpět nahoru
Rizika předběžného hodnocení nabídek v zadávacím řízení

Mgr. Martin Krahulík

Mgr. David Pham

Na rizika spojená s postupem dle § 39 odst. 4 zákona, který dává zadavateli veřejné zakázky možnost provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek upozorňují ve svém článku právníci ŘANDA HAVEL LEGAL - Mgr. Martin Krahulík, advokát a Mgr. David Pham, advokátní koncipient.


číst článek