Zpět nahoru
Vybrané právní aspekty „vrácení“ zboží koupeného spotřebitelem v internetovém obchodě (e-shopu)

JUDr. Jan Ožana

Mgr. Jakub Adámek

Skutečnost, že spotřebitel může za určitých okolností „vrátit“ zboží objednané v internetovém obchodě ve lhůtě 14 dnů, je všeobecně známa. Tato problematika však v sobě může skrývat řadu úskalí, která nemusejí být spotřebitelům ani provozovatelům e-shopů na první pohled zřejmá. Na vybrané právní otázky související s právem spotřebitelů odstoupit od kupních smluv uzavřených v internetových obchodech se v odborném magazínu epravo.cz Magazine zaměřili právníci ŘANDA HAVEL LEGAL, JUDr. Jan Ožana, advokát a Mgr. Jakub Adámek, advokátní koncipient, a pokusili se nastínit jejich možná řešení.

file ico
číst článek
(PDF, 149 kB)