Zpět nahoru
Dopady některých změn navrhované novely zákona o obchodních korporacích I.

Mgr. Radek Šmíd

Mgr. Dalibor Dvořák

Vláda České republiky předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, na základě kterého má dojít k novelizaci zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích (,,ZOK"). Návrh novely představuje v současnosti poměrně komplexní úpravy a změny některých institutů, které by v mnoha případech měly výrazné praktické dopady. Právě na tyto dopady některých změn navrhované novely zákona o obchodních korporacích se ve svém článku pro odborný časopis epravo.cz Magazine zaměřili právníci advokátní kanceláře ŘANDAHAVEL LEGAL, Mgr. Radek Šmíd, advokát a Mgr. Dalibor Dvořák, advokátní koncipient.

file ico
číst článek
(PDF, 1023 kB)