Zpět nahoru
Vybrané povinnosti advokátů vyplývající z aktuální úpravy AML

Mgr. Adam Janováč

Mgr. Iva Svobodová, LL.M.

Jaké povinnosti musí advokáti v rámci výkonu advokacie v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti dodržovat? Tomuto aktuálnímu tématu se ve svém článku pro epravo.cz věnují Mgr. Adam Janováč a Mgr. Iva Svobodová, LL.M.


číst článek