Zpět nahoru
Konec tzv. zákonné záruky se blíží

JUDr. Jan Ožana

Mgr. Jakub Adámek

Tématem článku JUDr. Jana Ožany a Mgr. Jakuba Adámka na ww.epravo.cz je návrh novely občanského zákoníku, jejímž primárním cílem je zapracování dvou směrnic Evropské unie týkajících se spotřebitelského práva do českého právního řádu a která by mohla vést ke zrušení stávajícího pojetí tzv. zákonné záruky (tj. zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady zboží po dobu 2 let od jeho převzetí). 


číst článek