Zpět nahoru

Mgr. Ing. Jan Havel působí v advokátní kanceláři act Řanda Havel Legal jako společník, v advokacii je činný od roku 2002. Od června 2019 je také zapsaným mediátorem.

Jan Havel po studiu mezinárodních ekonomických vztahů na Kyjevské státní univerzitě v letech 1988 až 1990 absolvoval v roce 1994 Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické se zaměřením na zahraniční obchod. V roce 1997 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Před založením advokátní kanceláře ŘANDA HAVEL LEGAL pracoval v mezinárodní poradenské společnosti v oddělení mezinárodních daní a v právním oddělení. Během let 1999 až 2001 zastával Jan Havel pozici vedoucího právního oddělení u předního světového výrobce parních turbín. V roce 2002 založil právní kancelář se zaměřením na mezinárodní obchodní právo a v roce 2005 společně s Martinem Řandou založil advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL. Jan Havel je jako advokát doporučován přední mezinárodní ratingovou agenturou The Legal 500, hovoří plynně anglicky, rusky a německy.                     

Během své praxe získal Jan Havel bohaté odborné zkušenosti a znalosti zejména v oblasti obchodního práva, mezinárodního obchodu, fúzí a akvizic, stavebního práva, a to se zaměřením na energetický sektor a dodávky technologických zařízení a investičních celků včetně mezinárodních EPC kontraktů. Jan Havel poskytoval poradenství v rámci mezinárodních akvizic a prodejů podniků v oblasti energetického strojírenství. Dlouholeté zkušenosti Jana Havla zahrnují právní poradenství ve více než 80 komplexních investičních a developerských projektech v energetickém sektoru včetně jaderných zařízení v Evropě, Americe a Asii. Ve své praxi se dále zaměřuje na obecné obchodní právo a právo obchodních společností, na oblast financí a bankovnictví, na právo veřejných zakázek a právo životního prostředí včetně problematiky odpadů.

Jan Havel působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky.

Ve své praxi se zaměřuje na:
Energetika
Investiční celky
Regulatorika
Insolvence