Zpět nahoru

Mgr. Lenka Droscová působí v advokátní kanceláři act Řanda Havel Legal jako partner.

Lenka Droscová získala titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2010. Kromě toho, že je zapsána v České advokátní komoře, je také zapsanou advokátkou v advokátní komoře státu Kalifornie, USA. Dále je Lenka Droscová rozhodcem a zprostředkovatelem kolektivních sporů jmenovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Lenka Droscová má bohaté zkušenosti s přípravou a sjednáváním pracovněprávní dokumentace zahrnující zejména individuální pracovní smlouvy, dokumenty ke skončení pracovního poměru a odměňování, vnitřní předpisy zaměstnavatele a kolektivní smlouvy. Poskytuje konzultace ke všem běžným pracovněprávním záležitostem i ke konkrétním otázkám se zvláštním zaměřením na přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, agenturní zaměstnávání a specifické otázky spojené se zaměstnáváním manažerů (např. konkurenční doložky a další omezující ujednání). 

Lenka Droscová rovněž poskytuje právní služby v oblasti imigračního práva. Zaměřuje se na vysílání českých zaměstnanců do zahraničí včetně problematiky sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění spojeného s vysláním. Má také bohaté zkušenosti s vysíláním cizinců (občanů EU i mimo EU) do ČR, kdy klientům pomáhá zejména s vyřizováním příslušných povolení k zaměstnání a pobytu, přípravou podkladů pro přidělení a poskytuje jim poradenství v souvisejících otázkách sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 

Lenka Droscová má rovněž zkušenosti v oblasti regulace BOZP se zvláštním zaměřením na povinnosti zaměstnavatele v této oblasti včetně problematiky pracovních úrazů.

Lenka Droscová je jako advokátka doporučována přední mezinárodní ratingovou agenturou The Legal 500. Hovoří plynně anglicky a slovensky, částečně pak německy.

Ve své praxi se zaměřuje na:
Pracovní právo