Zpět nahoru

Mgr. Tomáš Slabý působí v advokátní kanceláři act Řanda Havel Legal jako partner.

Tomáš Slabý získal titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006. V současnosti se Tomáš zaměřuje na právo nemovitostí a stavebnictví - zastupuje tuzemské i zahraniční klienty při realizaci nemovitostních transakcí a investičních projektů ve výstavbě. V této oblasti má rozsáhlé zkušenosti jak s přípravou a vyjednáváním komplexní smluvní dokumentace, tak se zastupováním klientů v rámci povolovacích procesů před správními orgány.

Tomáš Slabý se dále zaměřuje na zastupování klientů v soudních, správních či arbitrážích řízeních souvisejících s nemovitostmi a stavebnictvím. Jako advokát je doporučován přední mezinárodní ratingovou agenturou The Legal 500, hovoří plynně anglicky.


Ve své praxi se zaměřuje na:
Nemovitosti a development
Pracovní právo