Zpět nahoru

Bankovnictví a finance

act Řanda Havel Legal poskytuje komplexní právní služby v oblasti bankovnictví a financí. Naši právníci poskytují právní služby předním bankovním a finančním institucím, obchodním společnostem i jiným subjektům na straně dlužníků nebo věřitelů při poskytování a čerpání akvizičních, provozních nebo investičních úvěrů či mezinárodních syndikovaných úvěrů a při sjednávání jejich zajištění.

act Řanda Havel Legal v oblasti bankovnictví a financí zejména:

  • zastupuje podnikatelské subjekty při jednání o poskytnutí provozních, investičních a projektových úvěrů včetně zastupování při vyjednávání úvěrových a zajišťovacích smluv, zajištění plnění smluvních podmínek a podmínek čerpání úvěrů;

  • poskytuje právní služby v oblasti akvizičního financování včetně následných korporátních a úvěrových restrukturalizací;

  • připravuje a posuzuje úvěrovou a zajišťovací smluvní dokumentaci včetně syndikovaného financování;

  • připravuje právní posudky a stanoviska v souvislosti s finančními a  úvěrovými transakcemi;

  • poskytuje právní služby v oblasti platebních systémů a vypořádání plateb;

  • poskytuje právní služby v oblasti bankovní regulace;

  • poskytuje právní služby v oblasti pojišťovacího práva.

Mezinárodní ratingová publikace IFLR1000 zařadila opět act Řanda Havel Legal mezi významné advokátní kanceláře v oblastech bankovního práva a projektového financování. IFLR1000 provádí nezávislý celosvětový průzkum trhu právních služeb v segmentu finančního práva a identifikuje vedoucí advokátní kanceláře v jednotlivých zemích a právních oblastech.

Prestižní mezinárodní ratingová agentura společnost The Legal 500: Europe, Middle East & Africa zařadila act Řanda Havel Legal do svého žebříčku pro rok 2023 v oblastech bankovního a finančního práva a kapitálových trhů. Mezinárodní publikace Legal 500 každoročně mapuje advokátní kanceláře z celého světa a její data v elektronické podobě využívají 4 miliony čtenářů a 2,5 milionů firem.

act Řanda Havel Legal je ve firemním žebříčku Právnická firma roku 2022 společnosti EPRAVO.CZ doporučována pro oblast bankovnictví a financí. V této tradiční profesní soutěži o držitelích ocenění rozhoduje nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí čítající 250 respondentů a dále pak pořádající společnost EPRAVO.CZ, jako nezávislý subjekt dlouhodobě monitorující činnost právníků v České republice

Bankovnictví a finance