Zpět nahoru
1. 7. 2009
Právníci RHL radili ŠKODA POWER a.s. při uzavření smlouvy s ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. a ČEZ, a.s. na dodávku turbíny pro paroplynový zdroj v elektrárně Počerady

Společnost ŠKODA POWER a.s. úspěšně dokončila jednání se společností ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o., patřící do skupiny společností ČEZ, a.s., na uzavření smlouvy o dílo na dodávku parní turbíny s příslušenstvím pro Paroplynový zdroj 880 MWe v elektrárně Počerady. Právní služby jí přitom poskytovala advokátní kancelář Řanda Havel Legal s.r.o.

Advokátní kancelář Řanda Havel Legal s.r.o. poskytovala právní služby společnosti ŠKODA POWER a.s., přednímu evropskému výrobci a dodavateli technologických zařízení a zákaznických služeb v oblasti energetiky s více než stoletou tradicí výroby parních turbín, při jednání a uzavření smlouvy na dodávku parní turbíny s příslušenstvím pro paroplynový zdroj 880 MWe v elektrárně Počerady. Celou transakci měl v Řanda Havel Legal s.r.o. na starosti advokát Tomáš Rydvan.