Zpět nahoru
7. 1. 2022
Lenka Droscová se stává novým partnerem act Řanda Havel Legal

Novým partnerem advokátní kanceláře act Řanda Havel Legal se k 1.lednu 2022 stala advokátka Lenka Droscová, specialistka na pracovní právo. Kromě toho, že je zapsána v České advokátní komoře, je také zapsanou advokátkou v advokátní komoře státu Kalifornie, USA.

Lenka Droscová má bohaté zkušenosti s přípravou a sjednáváním pracovněprávní dokumentace zahrnující zejména individuální pracovní smlouvy, dokumenty ke skončení pracovního poměru a odměňování, vnitřní předpisy zaměstnavatele a kolektivní smlouvy. Poskytuje konzultace ke všem běžným pracovněprávním záležitostem i ke konkrétním otázkám se zvláštním zaměřením na přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, agenturní zaměstnávání a specifické otázky spojené se zaměstnáváním manažerů (např. konkurenční doložky a další omezující ujednání). 

Lenka Droscová rovněž poskytuje právní služby v oblasti imigračního práva a vyslání zaměstnanců. Zaměřuje se na vysílání českých zaměstnanců do zahraničí včetně problematiky sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění spojeného s vysláním. Má také bohaté zkušenosti s vysíláním cizinců (občanů EU i mimo EU) do ČR, kdy klientům pomáhá zejména s vyřizováním příslušných povolení k zaměstnání a pobytu, přípravou podkladů k vyslání a poskytuje jim poradenství v souvisejících otázkách sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 

Lenka Droscová má rovněž velké zkušenosti v oblasti regulace BOZP se zvláštním zaměřením na povinnosti zaměstnavatele v této oblasti včetně problematiky pracovních úrazů. 

„Jsem velmi rád, že Lenka nadále spojuje svou budoucnost s naší kanceláří. Lenka je špičková právnička a díky jejím zkušenostem a pracovnímu nasazení je oporou pro kancelář i klienty, “ říká Martin Řanda, managing partner act Řanda Havel Legal.

novinky_img_2394_ldr_mal.jpg
Lenka Droscová, nový partner act Řanda Havel Legal