Zpět nahoru
16. 6. 2015
ŘANDA HAVEL LEGAL přednášela v Plzni na téma Kontrola a monitoring zaměstanců

ŘANDA HAVEL LEGAL ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje uspořádala 11. 6. 2015 další pracovní snídani pro její členské firmy i podnikatelskou veřejnost. Tentokrát byla tématem kontrola a monitoring zaměstnanců. 

Účastníci, mezi nimiž převažovali vedoucí manažeři a personalisté větších firem, získali praktické informace o možnostech a zákonných limitech využívání moderních technologií jako jsou kamerové systémy, GPS či internetové aplikace při monitoringu firemních provozů a kontrole zaměstnanců na pracovišti.

Dále se seznámili s řadou modelových příkladů včetně výsledného posouzení těchto případů kontrolními orgány (Státní úřad inspekce práce nebo Úřad na ochranu osobních údajů). 

Velký prostor byl také věnován dotazům účastníků, kteří se podělili o své zkušenosti z této oblasti a získali praktické rady, jak v konkrétních případech postupovat.


článek na serveru plzen.cz

novinky_sndan_monitoringzamstnanc.jpg
ŘANDA HAVEL LEGAL přednášela o kontrole a monitoringu zaměstnanců