Zpět nahoru
14. 4. 2016
ŘANDA HAVEL LEGAL byla partnerem Národní konference Plzeň 2016

ŘANDA HAVEL LEGAL se stala partnerem Národní konference Plzeň 2016 - Recentní vývoj trestního práva a příbuzných oborů, která se konala ve dnech 15. a 16. 4. 2016 v Plzni.

Studentský spolek ELSA Plzeň, s nímž ŘANDA HAVEL LEGAL navázala spolupráci na začátku letošního roku, konferenci pořádala v kooperaci se sdružením ELSA Česká republika a pod záštitou Fakulty právnické ZČU.

Náplní jednotlivých přednášek byla ochrana oznamovatelů v právním řádu ČR, trestní odpovědnost právnických osob a tzv. compliance programy v nadnárodních korporacích, možnost využití kriminalistiky a forenzní biomechaniky ve vyšetřování trestných činů, korupce a trestní právo, digitalizace a vizualizace zjištěných trestných činů v mapách kriminality, efektivní nástroje v dokazování korupčních trestných činů a trestní právo v evropském kontextu.