Zpět nahoru
21. 3. 2017
ŘANDA HAVEL LEGAL partnerem konference o nakládání s odpadem

ŘANDA HAVEL LEGAL se jako odborný garant zúčastní konference s tématem "Nakládání s odpadem - poplatky a jejich zvyšování", která se koná 24.4.2017 na vysoké škole CEVRO Institut a jejímž pořadatelem je společnost epravo.cz, a.s.

Již řadu let se mluví o přípravě nového zákona o odpadech, poslední dobou také v návaznosti na povinnosti vyplývající České republice z evropského práva. Proti aktuálnímu návrhu nového zákona o odpadech vznesla námitky řada subjektů; řada námitek souvisela s navrhovaným zvýšením poplatků za ukládání odpadu na skládku. Bez ohledu na osud aktuálního návrhu nového zákona o odpadech lze předpokládat, že oblast odpadové legislativy čekají v blízké budoucnosti nemalé změny.

Cílem konference je nabídnout aktuální informace o připravovaných změnách odpadové legislativy s důrazem zejména na všechny aspekty poplatků souvisejících s nakládáním s odpadem. Skladba přednášejících odborníků zaručuje různé pohledy na aktuální a pro řadu subjektů palčivou otázku nákladů souvisejících s nakládáním s odpadem.

Jako řečníci na konferenci vystoupí Mgr. Ing. Jan Havel, společník ŘANDA HAVEL LEGAL, Mgr. Pavel Mlíkovský, advokát ŘANDA HAVEL LEGAL, Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Dr. Ing. Aleš Bláha, ředitel Zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO, Pražské služby a.s. a Mgr. Pavel Drahovzal,  starosta obce Velký Osek a místopředseda Svazu měst a obcí ČR za Komoru malých obcí.


Více o konferenci