Zpět nahoru
15. 5. 2017
Nové sdružení evropských advokátních kanceláří act legal zahájilo svou činnost

15. května 2017 oficiálně zahájilo svou činnost sdružení evropských advokátních kanceláří act legal. Zakládajícími členy jsou kromě české advokátní kanceláře ŘANDA HAVEL LEGAL také AC Tischendorf (Německo), BSWW (Polsko), MPH (Slovensko), Vivien & Associés (Francie) a WMWP (Rakousko). 

S více než 250 špičkovými právníky, daňovými poradci a obchodními experty představuje act legal přirozenou a komfortní volbu pro ty, kteří hledají vysokou kvalitu právních služeb na lokální i mezinárodní úrovni.

Klienti act legal mohou rovněž využít globální právní podporu poskytovanou v rámci mezinárodních sítí, se kterými act legal spolupracuje, zahrnující spojení s více než 57 prestižními advokátními kancelářemi ve všech komerčně významných místech světa.

Sdružení nabízí klientům, jež potřebují lokální nebo přeshraniční právní služby vysokého standardu, atraktivní alternativu k velkým mezinárodním advokátním kancelářím. Těm act legal hodlá konkurovat nejen příznivějšími cenami, ale především maximální efektivitou a kvalitou služeb dosaženou přímým osobním zapojením desítek zkušených advokátů - společníků při poskytování právních služeb. Sdružení act legal je schopno prostřednictvím osobního přístupu členských kanceláří, které jsou díky výborné znalosti místních trhů a potřebným obchodním kontaktům úspěšné ve svých jurisdikcích, zajistit efektivní a především praktické právní služby.

Pro zahraniční advokátní kanceláře a jejich klienty - zejména pro ty z USA a Asie – bude act legal představovat možnost získat na jediném místě právní podporu napříč celou Evropou. 

Činnost sdružení koordinuje tým odborníků, který vzešel z dlouholeté úzké spolupráce, jmenovitě advokáti – řídící společníci Sven Tischendorf  (AC Tischendorf), Martin Řanda (ŘANDA HAVEL LEGAL) and Nicolas Vivien (Vivien & Associés).

Martin Řanda, řídící společník advokátní kanceláře ŘANDA HAVEL LEGAL a člen užšího vedení act legal vysvětluje: “Změny ve způsobu práce našich klientů, zejména zvyšování mezinárodní provázanosti obchodu a konsolidace původně lokálně fungujících podniků do větších celků, byly hlavním podnětem pro vzniku act legal. Jednoznačným cílem sdružení je tedy nabídnout klientům ty nejlepší služby, které mohou v Evropě dostat - a to pod vedením seniorního partnera lokální kanceláře s podporou dalších mezinárodních odborníků.“ Dále dodává: „V neposlední řadě bychom prostřednictvím sdružení rádi poskytli talentovaným a mezinárodně orientovaným právníkům atraktivní platformu pro jejich profesní růst.“

V příštích letech act legal plánuje rozšířit své kanceláře do všech významných zemí Evropy. V současnosti probíhají jednání s advokátními kancelářemi ze Skandinávie a jižní Evropy, které mají moderní a přitom zavedené a velmi úspěšné praxe v oblasti obchodního práva, včetně důležité oblasti fúzí a akvizic.