Zpět nahoru
9. 10. 2017
Mgr. Martin Řanda, LL.M. a Mgr. Tomáš Rydvan byli zvoleni do orgánů ČAK

Společníci advokátní kanceláře ŘANDA HAVEL LEGAL, Mgr. Martin Řanda, LL.M. a Mgr. Tomáš Rydvan, byli na 7. sněmu České advokátní komory zvoleni do orgánů ČAK. Voleb se zúčastnilo celkem 1.673 advokátů z celé republiky. Martin Řanda byl zvolen do Kárné komise a Tomáš Rydvan do Kontrolní rady.

Kontrolní rada je kontrolním orgánem České advokátní komory. Dohlíží na dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů advokáty a jinými orgány Komory. Má přístup ke všem písemnostem, jakož i jiným dokumentům advokátů a Komory. V zákonem vymezených případech má právo pozastavit rozhodnutí představenstva a požádat o svolání Sněmu.

Kárná komise rozhoduje v tříčlenných senátech o závažném nebo opětovném zaviněném porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi zákonem nebo stavovským předpisem. O kárném provinění advokáta rozhoduje pouze na základě žaloby podané kárným žalobcem. Kárná komise dále zobecňuje poznatky z rozhodování v kárném řízení a je oprávněna předkládat ostatním orgánům Komory svá doporučení.

novinky_tryamra.jpg