Zpět nahoru
Sdílet či nesdílet pracovní místa? To je, oč tu běží!

Mgr. Veronika Zhejbalová, LL.M.
Mgr. Lenka Droscová

Možnost zavedení sdílených pracovních míst patří mezi změny, které přináší poslední novela zákoníku práce. Co sdílená místa obnášejí? Kdy a pro koho dávají smysl? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v článku aktuálního čísla magazínu epravo.cz Magazine, jehož autorkami jsou Veronika Zhejbalová a Lenka Droscová.