Zpět nahoru
Žádosti o vysvětlení a jejich omezení aneb má společnost povinnost poskytnout vysvětlení, i když se akcionář valné hromady neúčastní?

Mgr. Michal Pálinkás
Mgr. Jan Lexa

Právem akcionářů akciových společností na informace se v článku pro EPRAVO.CZ MAGAZINE zabývají Michal Pálinkás a Jan Lexa.