Zpět nahoru
Výměna informací ve světle návrhu revidovaných pokynů k horizontálním dohodám

Mgr. Iva Svobodová, LL.M.
Mgr. Matyáš Kužela

Představují pokyny k horizontálním dohodám pro soutěžitele užitečný nástroj? Touto otázkou se ve svém článku pro epravo magazine zabývají Iva Svobodová a Matyáš Kužela.