Zpět nahoru
Připravovaná „havarijní“ novela vodního zákona

Mgr. Jakub Adámek
Mgr. Ondřej Rada

Tématem novely vodního zákona, kterou na konci září roku 2023 schválila vláda a které se přezdívá havarijní novela, se ve svém článku pro časopis SOVAK zabývají Mgr. Jakub Adámek, advokát a Mgr. Ondřej Rada, advokátní koncipient.