Zpět nahoru
Povinnost připojení k centrální soustavě tepla dle zákona o ochraně ovzduší

Mgr. Ing. Jan Havel a Mgr. Pavel Janků

Mgr. Ing. Jan Havel, společník ŘANDA HAVEL LEGAL a Mgr. Pavel Janků, koncipient ŘANDA HAVEL LEGAL se v článku pro časopis ALL FOR ENERGY zamýšlejí nad právní úpravou povinosti fyzických i právnických osob využívat k vytápění přednostně teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií, která doznala určitých změn a to v návaznosti na zcela novou právní úpravu ochrany ovzduší v souvislosti s přijetím zákona č 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.