Zpět nahoru
Souběh funkcí, diskriminace při odměňování a výpověď pro porušení pracovní kázně v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ČR

Mgr. Lenka Droscová

Mgr. Tereza Čopáková

Cílem příspěvku Mgr. Lenky Droscové a Mgr. Terezy Čopákové do odborného časopisu epravo.cz Magazine 2/2017 je stručné shrnutí vybraných rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z oblasti pracovního práva a upozornění na jejich praktické dopady.

file ico
číst článek
(PDF, 1673 kB)