Zpět nahoru
Jak se vypořádat s černým pasažérem v obecním systému nakládání s komunálními odpady?

Mgr. Michal Pálinkás
Mgr. Jana Kučerová

Autoři článku pro epravo.cz magazine, Michal Pálinkás a Jana Kučerová, poukazují na zneužívání obecního systému nakládání s komunálními odpady živnosteníky a zamýšlejí se nad možnostmi nové právní úpravy, která by tento nešvar pomohla vyřešit.