Zpět nahoru

Privátní právní služby a svěřenské fondy

act Řanda Havel Legal poskytuje fyzickým osobám všestranné právní služby při správě jejich soukromých záležitostí. Privátní agenda klientů zahrnuje nabývání, prodej či pronájem nemovitostí a jiného soukromého majetku v rámci rodiny nebo mimo ni. Dále zajišťujeme úpravy manželského majetkového režimu klientů před uzavřením manželství, v jeho průběhu či při jeho rozvodu, řešíme veškeré právní aspekty bydlení, otázky dědění apod. Kvalifikovaně navrhneme způsob plynulého mezigeneračního převodu majetku, ať už jde o účasti v obchodních společnostech, nemovitosti nebo jakýkoli jiný majetek.

act Řanda Havel Legal má praktické zkušenosti s využitím institutu svěřenského fondu (trust), jenž byl do českého práva zaveden od 1. ledna 2014. Díky tomuto institutu je možné dočasně oddělit majetek od vlastníka, aniž by tento majetek musel být současně převeden na jinou osobu. Svěřenský fond může v kombinaci s dalšími instituty sloužit mj. jako ochrana osobního (rodinného) majetku před některými riziky spojenými s podnikáním. 

act Řanda Havel Legal v oblasti privátních právních služeb a  svěřenských fondů zejména:

  • zřizuje svěřenské fondy a zajišťuje vyčlenění majetku zakladatelů ve prospěch svěřenských fondů;

  • zajišťuje úpravu manželského majetkového režimu (zejména zúžení či rozšíření společného jmění manželů a předmanželské smlouvy);

  • řeší veškeré záležitosti související s bydlením klientů - koupě a  prodej nemovitostí včetně úschovy kupní ceny, zřízení práva stavby, otázky bytového spoluvlastnictví, bytových družstev a nájemního bydlení včetně sporů o zvýšení nájemného;

  • spolupracuje s klienty při přípravě závěti a poskytuje poradenství ohledně všech aspektů dědického práva;

  • poskytuje asistenci klientům při vymáhání jejich pohledávek z nesplněných smluv včetně vymáhání náhrady škody či jiné újmy a  bezdůvodného obohacení.

Více o svěřenských fondech zde

Privátní právní služby a svěřenské fondy